Przejdź do treści

Co to jest strategia marketingowa?

Spis Treści

W dzisiejszych czasach rosnąca konkurencja na rynku zmusza przedsiębiorstwa do prowadzenia coraz bardziej skutecznych działań marketingowych. Aby osiągnąć zamierzone cele, warto opracować spójną i przemyślaną strategię marketingową. W poniższym artykule omówimy, na czym polega strategia marketingowa oraz jakie są jej kluczowe elementy. Zapraszamy do lektury!

Analiza rynku

Pierwszym etapem w opracowywaniu strategii marketingowej jest dogłębna analiza rynku, na którym działamy lub zamierzamy działać. Na tym etapie zbieramy informacje na temat konkurencji, grupy docelowej, potrzeb klientów czy oczekiwań w stosunku do oferowanych przez nas produktów lub usług. Możemy skorzystać z różnych metod badania rynku, takich jak analiza SWOT, badanie konkurencji czy analiza sektora. Najważniejszym celem tego etapu jest uzyskanie jak najbardziej kompletnego obrazu otoczenia biznesowego, co pozwoli nam na właściwe określenie celów i uwarunkowań realizacji strategii marketingowej.

 badanie rynku

Określenie celów

Kolejny krok to określenie celów, jakie zamierzamy osiągnąć za pomocą naszych działań marketingowych. Cele powinny być konkretne, realistyczne i mierzalne, co pozwoli nam na ich efektywną kontrolę i ewentualną modyfikację w trakcie realizacji strategii. Przykłady celów marketingowych to zwiększenie liczby klientów, wzrost wartości sprzedaży, czy budowanie wizerunku marki. Przy formułowaniu celów warto przypomnieć sobie, że powinny one być ukierunkowane na zmianę zachowań naszych odbiorców – dopiero ich zrealizowanie przekłada się na sukces biznesowy.

 branding

Wybór grupy docelowej

Skuteczna strategia marketingowa zawsze musi być skierowana do wybranej grupy docelowej. Oznacza to, że musimy zidentyfikować i sprecyzować, do kogo nasze działania będą kierowane oraz jakie są ich potrzeby oraz oczekiwania. Wybierając grupę docelową, warto skoncentrować się na jej potencjale biznesowym – to właśnie jej przedstawiciele zdecydują o naszym sukcesie czy porażce. Grupy docelowe można segmentować na różnorodne sposoby, na przykład według kryteriów demograficznych, behawioralnych czy geograficznych.

 marketing mix

Planowanie działań

Gdy już dobrze znamy nasz rynek, ustaliliśmy cele oraz wybraliśmy grupę docelową, przyszedł czas na opracowanie planu działań marketingowych. W jego ramach określamy konkrety dotyczące realizacji poszczególnych elementów strategii, takie jak kanały promocji, budżet czy środki do jej realizacji. Przy tworzeniu planu warto pamiętać o jego spójności – wszystkie działania powinny być komplementarne i wzajemnie się wspierać.

 analiza SWOT

Kreowanie przewagi konkurencyjnej

Ostatecznym celem strategii marketingowej jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku, która pozwoli nam na długotrwały sukces biznesowy. Przewaga ta może wynikać z różnych źródeł, takich jak unikalne właściwości produktu, atrakcyjna cena czy doskonała obsługa klienta. Na etapie planowania strategii powinniśmy zidentyfikować czynniki, które wyróżnią naszą firmę na tle konkurencji i sprawią, że klienci będą wybierali właśnie naszą ofertę.

Monitoring efektów i modyfikacja strategii

Opracowanie strategii marketingowej to tylko pierwszy krok. Minst tak ważne jest jej wdrożenie oraz kontrola efektów. W procesie monitoringu oceniamy, czy osiągane są założone cele oraz czy działania marketingowe przynoszą oczekiwane rezultaty. Jeśli okaże się, że strategia wymaga korekty, należy wprowadzić odpowiednie zmiany i ponownie ocenić jej skuteczność. Bieżąca analiza wyników pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i zapobiega stagnacji naszych działań marketingowych.

Podsumowanie

Opracowanie strategii marketingowej to szyk dla przedsiębiorstwa proces, mający na celu osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i sukcesu biznesowego. Najważniejsze etapy w tym procesie to:

  • Analiza rynku
  • Określenie celów
  • Wybór grupy docelowej
  • Planowanie działań
  • Kreowanie przewagi konkurencyjnej
  • Monitoring efektów i modyfikacja strategii

Pamiętajmy, że strategia marketingowa powinna być przede wszystkim ofensywna – skoncentrowana na zdobywaniu nowych klientów i utrzymywaniu lojalności obecnych. Regularnie monitorujmy wyniki naszych działań i bądźmy gotowi na ich modyfikację, aby stale podążać za zmieniającymi się potrzebami rynku i wizją rozwoju naszej firmy.

Może Cię zainteresować: